Interim-schoolleider OBS De Bongerd

Op deze school mag ik van augustus 2021 tot in ieder geval de zomervakantie van 2022 met het team werken aan het herstel van kwaliteit en een professionele cultuur. We werken samen aan verbeteringen die nodig zijn na de beoordeling ‘zeer zwak’ door de onderwijsinspectie. Apeldoorn, 2021.

Traject Waardeer je kwaliteit *

U wordt doorgestuurd naar Waardeer je kwaliteit (www.waardeerjekwaliteit.nl) In maart en april voerde ik op twee scholen in Ermelo het traject Waardeer je kwaliteit uit. Ik bezocht van alle leerkrachten een les, voerde gesprekken en deed bronnenonderzoek. Dit resulteerde in een rapportage op grond van het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Op grond daarvan stelde ik […]

Traject ‘Waardeer je kwaliteit’ *

U wordt doorgestuurd naar Waardeer je kwaliteit (www.waardeerjekwaliteit.nl) Kwaliteit is mensenwerk Waardeer je kwaliteit: met het waarderingskader van de inspectie in de hand en oog voor de relaties in het hart breng ik in een paar weken het hele systeem van een school in beeld. Wij bezoeken alle lesgroepen, voeren gesprekken en doen bronnenonderzoeken. Daarna […]

Workshop – Nieuwe tools voor Leren en Veranderen *

U wordt doorgestuurd naar Puzzel Mij (www.puzzelmij.nl) In de jaarlijkse workshop op de trainersdag van Persolog gingen we dit keer aan het werk met een aantal nieuwe tools rond leren en veranderen. De gespreksvormen en kaartjes met pictogrammen gaven nieuwe inzichten en opnieuw kwamen er mooie gesprekken tot stand rond wat leren en veranderen doet […]

Workshop – Leren en veranderen Persolog *

U wordt doorgestuurd naar Puzzel Mij (www.puzzelmij.nl) Op de jaarlijkse trainersdag hielden we dit jaar een workshop rond het vloermodel voor het Leer- en Onderwijsstijlmodel. Een training over het effect van de eigen voorkeursstijl van de trainer op de deelnemers in de groep. Een mooie ervaring van wat er gebeurt als mensen samen leren. Apeldoorn, […]

Interim-schoolleider PCBS Het Mozaïek – Zeewolde

Van augustus 2019 tot december 2020 mocht ik met het team van deze school werken aan goed onderwijs, verbinding en passende resultaten. In deze periode kregen de kernwoorden van de missie opnieuw betekenis, gingen we op een andere manier kijken naar resultaten en maakten we een begin met het verbeteren van de aanpak met verschillende […]

Interim-schoolleider SO Bartiméus in Zeist

Vanaf 1 april t/m 2018 tot half 2019 was ik interim-schoolleider op de afdeling Speciaal Onderwijs van Bartiméus in Zeist. Samen met het team bouwde ik aan de het versterken van de samenwerking en de schoolontwikkeling. Een interessant aspect was het deels opnieuw uitvinden van de organisatie en deze op te bouwen rond de verantwoordelijkheid […]

Interim-directeur CBS De Springplank in Rhenen

Vanaf 1 januari t/m 1 mei 2018 ben ik interim-directeur op CBS De Springplank in Rhenen. Ik overbrug de periode tussen het vertrek van de vorige directeur en de start van de nieuwe directeur-bestuurder. Deze keer geen veranderingsopdracht, maar samen met het team zorgdragen voor de kwaliteit van het dagelijks onderwijs. Daarbinnen aandacht voor eigenaarschap […]

DISC-Teamtraining

Voor een groep ontwikkelaars van applicaties verzorgde Puzzel Mij een DISC-Teamtraining. Alle teamleden deden vooraf een online profielafname en deze werd doorgenomen in een individueel gesprek. Op de dag van de teamtraining keken we samen naar het model, de aanwezige individuele profielen. Samen zochten we de kracht van de samenwerking en de mogelijkheden om die […]

Train-de-trainer Onderwijsstijlen & Leerstijlen

In september 2017 gaf ik samen met Henry Koopman de eerste certificeringstraining voor het nieuwe Leer- en Onderwijsstijlmodel van persolog. Een tweedaagse training die de deelnemers de kennis en de tools geeft om zelfstandig met dit model aan de slag te gaan in training of coaching. www.lerenenveranderen.nl o.a. september 2017