Zelfstandigheid en stemvolumes

Op de scholen waar ik mag meewerken aan het versterken van de onderwijskwaliteit gaat het vaak om het op elkaar afstemmen van de werkwijze. Je kent het wel: doorgaande lijnen, kwaliteitskaarten, concreet gedrag en elkaar daarop aanspreken. Een van de thema’s die ik daarbij steeds weer tegenkom, is het werken aan zelfstandigheid. Dat is zeker […]

Het dilemma van de passende routes

Bij het werken met de passende routes maak je per kind een inschatting van wat het nodig heeft, wat de best passende aanpak is en wat bij dit kind passende resultaten zijn. Dat resulteert in een indeling van de groep in een aantal aanpakken die je als leerkracht realiseert. In de praktijk worden dit vaak […]

Dashboard 2.0 online

In de nieuwe versie van het dashboard komen drie soorten informatie samen. Links de huidige indeling van de routes voor deze groep (als geheel of per vakgebied). In het midden een grafiek die aangeeft hoe het aantal kinderen in een bepaalde route zich ontwikkelde de afgelopen periode. In het voorbeeld kun je zien dat deze […]

Inspiratieworkshop Passende Routes Online

Dit is een workshop gericht op het Primair Onderwijs. Maak in één middag kennis met de basisprincipes van de Passende Routes en leer op een andere manier kijken naar kinderen en hun resultaten. Neem een kijkje in de webapplicatie Passende Routes Online en ervaar de voordelen na de workshop in drie maanden gratis gebruik voor […]

To be or NOT 2019

In januari 2019 stonden we op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Vijf dagen vol mooie gesprekken over onderwijs, leiderschap en teams die leren en veranderen. Veel IB-ers lieten hun badge scannen voor een exemplaar van het werkboek Verrassend Passend. Met veel docenten uit het VO en het MBO kwamen we in gesprek over passend onderwijs […]

Nieuwsbrief Passende Routes – Februari 2019

In deze nieuwsbrief aandacht voor nieuwe functionaliteit in PRO 2.4, de export als bewaard document, kijken naar doelniveau III, de online handleidingen, het werkboek verrassend passen en een terugblik op de NOT 2019 waar we in gesprek gingen rond het tafelmodel. Klik hier om de nieuwsbrief te openen in pdf.

Passende Routes gaat Online!

Puzzel Mij is in het najaar van 2016 in samenwerking met SimplyAdmire BV gestart met de ontwikkeling van de webapplicatie Passende Routes Online (PRO). Scholen die met de Passende Routes (gaan) werken kunnen met PRO de routes en doelniveaus invoeren en monitoren op de lange termijn. PRO zal verschijnen in een aantal releases met steeds […]

Webbased Passende Routes in ontwikkeling

We kennen allemaal de uitspraak dat je iets pas echt leert begrijpen als je het aan iemand anders moet uitleggen. De overtreffende trap daarvan is dat je als onderwijsmens gaat proberen zoiets inhoudelijks als de Passende Routes uit te leggen aan ICT-ers. Wat zijn er toch veel ‘vaktermen’, ‘gewoontes’ en ‘logische dingen’ die bij nader inzien misschien […]

De eerste stappen naar Webbased Passende Routes

In het traject Passende Routes gebruiken leerkrachten op dit moment een spreadsheet voor het indelen van de routes en het monitoren. Eind 2016 is een eerste stap gezet in de verkenning van de mogelijkheden van een webbased versie van de passende routes. De verkenning gaat over de technische haalbaarheid, de meerwaarde en de te verwachten […]

To teach is to touch a heart

Toen ik in mei 2015 mijn periode als groepsleerkracht in groep 6 startte, leek acht weken tot de zomervakantie maar een korte tijd. Vol enthousiasme begon ik aan mijn taak… om vervolgens te ontdekken dat ik in de loop der jaren iets was kwijt geraakt. Wat mij vroeger zo makkelijk afging, vroeg nu al mijn inzet en […]