Video: Introductie Passende Routes Online

In deze nieuwe video wordt het verhaal verteld van de Passende Routes Online, een verfrissende manier van kijken naar onderwijs op de basisschool. Een verhaal vanuit deze hoofdvragen: – Hoe kiezen we voor ieder kind een passende vorm van onderwijs? – Wat mogen we dan verwachten van hun onderwijsresultaten? – Hoe houden we dat werkbaar […]

Zelfstandigheid en stemvolumes

Op de scholen waar ik mag meewerken aan het versterken van de onderwijskwaliteit gaat het vaak om het op elkaar afstemmen van de werkwijze. Je kent het wel: doorgaande lijnen, kwaliteitskaarten, concreet gedrag en elkaar daarop aanspreken. Een van de thema’s die ik daarbij steeds weer tegenkom, is het werken aan zelfstandigheid. Dat is zeker […]

Ik word ‘preverim’

Ik werk als interim-directeur en dat is een slechte zaak… Want ‘interims’ kosten geld en dat is niet hoe we zouden moeten omgaan met maatschappelijke middelen. Daar ben ik het helemaal mee eens. We zouden namelijk moeten zorgen dat ‘interims’ niet nodig zijn. Het is veel beter te investeren in toerusting en begeleiding van schoolleiders. […]

Het dilemma van de passende routes

Bij het werken met de passende routes maak je per kind een inschatting van wat het nodig heeft, wat de best passende aanpak is en wat bij dit kind passende resultaten zijn. Dat resulteert in een indeling van de groep in een aantal aanpakken die je als leerkracht realiseert. In de praktijk worden dit vaak […]

Start Webshop Puzzel Mij Online *

U wordt doorgestuurd naar Puzzel Mij (www.puzzelmij.nl) Al jaren ontwikkelen we prachtige materialen en diensten rond onze trainingen. Veel daarvan is veel te mooi om op de achtergrond te blijven. Daarom gaan we een deel van ons (spel)materiaal in de webshop beschikbaar maken voor eigen gebruik. In de webshop nemen we ook de bijbehorende webinars, […]

Traject ‘Waardeer je kwaliteit’ *

U wordt doorgestuurd naar Waardeer je kwaliteit (www.waardeerjekwaliteit.nl) Kwaliteit is mensenwerk Waardeer je kwaliteit: met het waarderingskader van de inspectie in de hand en oog voor de relaties in het hart breng ik in een paar weken het hele systeem van een school in beeld. Wij bezoeken alle lesgroepen, voeren gesprekken en doen bronnenonderzoeken. Daarna […]

Dashboard 2.0 online

In de nieuwe versie van het dashboard komen drie soorten informatie samen. Links de huidige indeling van de routes voor deze groep (als geheel of per vakgebied). In het midden een grafiek die aangeeft hoe het aantal kinderen in een bepaalde route zich ontwikkelde de afgelopen periode. In het voorbeeld kun je zien dat deze […]

Vertrouwen is de basis

Soms zetten teams zichzelf vast. Door dingen die zijn gebeurd en dan vooral door de verschillen in beleving daarbij. Zo kan het zijn dat er slachtoffers ontstaan en aanklagers… en dan groeit de behoefte aan een redder. Iemand die alles weer even op z’n plaats zet en de rollen weer helder afbakent. Onlangs las ik […]

Inspiratieworkshop Passende Routes Online

Dit is een workshop gericht op het Primair Onderwijs. Maak in één middag kennis met de basisprincipes van de Passende Routes en leer op een andere manier kijken naar kinderen en hun resultaten. Neem een kijkje in de webapplicatie Passende Routes Online en ervaar de voordelen na de workshop in drie maanden gratis gebruik voor […]

To be or NOT 2019

In januari 2019 stonden we op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Vijf dagen vol mooie gesprekken over onderwijs, leiderschap en teams die leren en veranderen. Veel IB-ers lieten hun badge scannen voor een exemplaar van het werkboek Verrassend Passend. Met veel docenten uit het VO en het MBO kwamen we in gesprek over passend onderwijs […]