Zelfstandigheid en stemvolumes

Op de scholen waar ik mag meewerken aan het versterken van de onderwijskwaliteit gaat het vaak om het op elkaar afstemmen van de werkwijze. Je kent het wel: doorgaande lijnen, kwaliteitskaarten, concreet gedrag en elkaar daarop aanspreken. Een van de thema’s die ik daarbij steeds weer tegenkom, is het werken aan zelfstandigheid. Dat is zeker […]

Spelling – Kaartjes Categorieën Staal @

Handige kaarten om te gebruiken bij het oefenen van Spelling aan de hand van de categorieën van Staal Mijn zoontje krijgt sinds onze verhuizing spelling aan de hand van de methode Staal. De overstap naar een methode met allemaal andere regels dan de vorige school is niet gemakkelijk voor een jongen die spelling toch al […]

Verlopen: Inhoudelijke Analyse in 3D

Analyseren krijgt inhoud als je kijkt naar meerdere dimensies Inzoomen én uitzoomen. De situatie bekijken in de context. Kijken naar het geheel en de verbanden tussen de delen. Kijken vanuit meerdere perspectieven (o.a. kind, leerkracht, ouders, groep, onderwijs, school). Kijken naar de ontwikkeling in de tijd. Is er sprake van een opeenstapeling van verschillende factoren?

Verlopen: Werkboek Verrassend Passend

Het traject Passende Routes helpt scholen om op een andere manier te gaan kijken naar kind, aanpak en resultaat. In de trainingen gebruiken we daarbij o.a. het Werkboek Verrassend Passend. Het boek kan ook gebruikt worden als oriëntatie op het concept. Naast trainingen en schoolbegeleiding is er voor scholen ook een webapplicaties om de keuzes rond de […]

Verlopen: Kernvragen Procesanalyse

Analyseren is… Analyseren is een houding van kritisch kijken naar de eigen aannames en mentale modellen. Analyse is de fase die begint als er een patroon is waarin onthouden, begrijpen en toepassen niet werkt. Analyseren is het zoeken van aanknopingspunten in drie richtingen: het kind, jezelf en je onderwijs.