Download: Vloermodel Leerstijlen & Onderwijsstijlen

hoe je leert – raakt wie je bent – wie je bent – raakt hoe je lesgeeft Waar het gaat om verschillen in manieren van leren en manieren van lesgeven, zijn verschillende dimensies te onderscheiden. We hebben deze dimensies omgezet naar een vloermodel met daarin woorden die in verschillende richtingen van betekenis zijn.